X Menu sluiten

Taal

Benthe Timmerman uit Almelo 25.000ste leerling

Benthe Timmerman van basisschool de Stapvoorde uit Almelo is de 25.000ste leerling die vandaag de Risk Factory Twente bezocht. Benthe is samen met haar klasgenootjes in het zonnetje gezet.

Jaarlijks ontvangt de Risk Factory ongeveer 6.000 leerlingen uit het Primaire Onderwijs. Bijna elke basisschool in Twente is bij het concept Risk Factory aangesloten. Het maakt hiermee structureel onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren. Deze kinderen zijn zich bewuster van veiligheidsrisico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdsgenoten die geen deel hebben genomen. Hierdoor maken we Twente veiliger. ‘In de afgelopen twee jaar konden we door corona natuurlijk niet het aantal leerlingen ontvangen zoals we hadden gedacht’, vertelt coördinator Stefan Mues. ‘Maar gelukkig draait het programma nu weer volledig en nadat we in 2018 de 10.000ste leerling, Jan Schaad uit Borne, hebben ontvangen verwelkomen we nu de 25.000ste leerling. Een mooie mijlpaal en het is goed om daar bij stil te staan’.

Plaquette
‘De Risk Factory gaat over veiligheid en is een serieus onderwerp’, vervolgt Stefan Mues. ‘Maar vandaag vieren we toch wel een klein feestje. Leerling Benthe Timmerman van de Stapvoorde uit Almelo bezoekt samen met haar klasgenootjes op donderdag 7 april de Risk Factory op de Twente Safety Campus. Naast dat zij het programma volgde onthulde ze ook samen met burgemeester Arjen Gerritsen een speciale plaquette die een mooi plekje krijgt in de Risk Factory. Ook kreeg de school een exemplaar mee en was er een cadeau voor de klas’.