X Menu sluiten

Taal

Eerste Risk Factory voor scholieren Voortgezet Onderwijs  

Op maandag 21 november is de allereerste Risk Factory voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (VO) geopend in Enschede. Naast het primaire Onderwijs biedt de Risk Factory Twente nu dus ook een lesprogramma aan voor scholieren uit het VO.  Het is hiermee de eerste Risk Factory in Nederland. 

De Risk Factory Twente is gevestigd op de Twente Safety Campus. In een oude vliegtuighangar is een levensecht dorp gebouwd waar jaarlijks ca 6000 leerlingen uit het Twentse basisonderwijs veiligheid ervaren en beleven. Het maakt inmiddels structureel onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Dit programma krijgt vanaf deze winter vervolg op het Voortgezet Onderwijs. ‘Een Risk Factory voor scholieren uit de tweede klas’, licht Stefan Mues van de Risk Factory Twente toe. ‘Het herhaaldelijk aanbieden van een risicoboodschap geeft een beter en duurzamer resultaat . Door kinderen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland’.  

Nieuwe opvolgende scenario’s  
De scenario’s die de scholieren gaan ervaren sluiten aan op het programma van het primaire onderwijs, maar zijn wel anders. ‘Het zijn scenario’s die aansluiten bij de leefwereld van deze doelgroep en sluit tevens aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen’, zegt Stefan Mues. ‘Zo gaan we in op sexting,  groepsdruk, brandveiligheid, het tegengaan van jonge aanwas en respect voor hulpverleners. De scenario’s zijn uitgewerkt door professionals van verschillende veiligheidsinstanties, hulpdiensten en uiteraard het onderwijs.  Scholieren beleven op een persoonsgerichte en levensechte manier de scenario’s. Elke scenario heeft een eigen interventiemethode. Zo is er voor het scenario van het tegengaan van jonge aanwas een escaperoom gemaakt. Brand wordt beleefd met Virtual Reality. Door het principe leren door te beleven denken we dat we een bijdrage leveren in de aanpak van ondermijning, dat scholieren weten om te gaan met groepsdruk en dat het een bijdrage levert aan minder branden en schade. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer veiligheid in Twente.