X Menu sluiten

Taal

Risk Factory Voortgezet Onderwijs

Op donderdag 7 april maakte de Risk Factory bekend dat het lesprogramma vervolg gaat krijgen op het Voortgezet Onderwijs. Die bekendmaking werd gedaan tijdens het bezoek van de 25.000 ste leerling uit het Primaire Onderwijs.

‘Een Risk Factory voor scholieren uit de tweede klas’, licht coördinator Stefan Mues toe. ‘Door kinderen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland. De scenario’s sluiten aan op het programma van het primaire onderwijs, maar zijn wel anders. We gaan bijvoorbeeld meer in op criminele uitbuiting, groepsdruk, brandveiligheid, geldezels en sextorsion. De scenario’s worden momenteel uitgewerkt en dit doen we samen met betrokken partners als het RIEC Oost-Nederland, brandweer, politie, Halt, Platform IVZ en taskforce Onze Hulpverleners Veilig en Univé Oost.

Voor de zomer eerste scholier

Inmiddels is begonnen met de inrichting van de locatie waar we de scholieren gaan ontvangen. Deze locatie komt evenals de huidige Risk Factory in de oude vliegtuighangar op de Twente Safety Campus. We verwachten in juni de eerste scholier te ontvangen. We gaan voor een periode van twee jaar dit programma aanbieden. Een klankbordgroep, bestaande uit leraren, intern begeleiders en uiteraard leerlingen, zal in die periode toetsen of het lesprogramma aansluit bij de leefwereld van deze doelgroep. In 2024 wordt bepaald of het lesprogramma structureel vorm krijgt binnen het onderwijsprogramma op het VO.