X Menu sluiten

Taal

Twente Safety Campus en Nationale Politie ondertekenen overeenkomst

De Twente Safety Campus (TSC) en de Nationale Politie gaan samenwerken op het gebied van forensische opsporing. Met deze samenwerking worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht.

Het Expertise Centrum Forensische Opsporing van de Nationale Politie gaat in de nabije toekomst gebruik maken van de faciliteiten op de TSC. De politie gaat er oefenen, nieuwe technieken op forensisch gebied onderzoeken en kennis daarover delen binnen de eigen organisatie. Hiermee wordt de TSC voor de politie een ‘leerplein’ waar realistisch geoefend wordt. Dit gebeurt tegelijk en in samenhang vanuit verschillende specialistische kennisgebieden.

‘Kennisontwikkeling is een belangrijke pijler op de Twente Safety Campus. Dat kunnen en willen we niet alleen en daarom zijn we verheugd met deze samenwerking. Op deze manier kunnen we concreet invulling geven aan onze rol als veiligheidscentrum voor onder meer hulpdiensten en kennisinstellingen’, licht Stephan Wevers, commandant bij Brandweer Twente, toe.

Annemarie Maandag, programmamanager bij de Nationale Politie: ‘Als het om forensisch onderzoek gaat, willen we sneller in de hartslag van de opsporing kunnen handelen. Binnen een landelijk programma proberen we hier de samenwerking op te zoeken. Met de faciliteiten die op de Twente Safety Campus beschikbaar zijn, krijgen we de mogelijkheid om ons op deze gebieden integraal op plaats delict verder te ontwikkelen. Hier valt echt synergie te bereiken.’

Op 26 mei werd de overeenkomst ondertekend door Stephan Wevers en Annemarie Maandag.