X Menu sluiten

Taal

Twente Safety Campus

"De ideeën die hier worden ontwikkeld, helpen de wereld veiliger te maken"

De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor o.a. een brandweeroefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is de Campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM, etc.

Ook internationaal is de Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende innovatieve concepten. We leren basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen hoe te handelen in onveilige situaties. Onze inspiratie komt uit de ontwikkelingen in onze omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit. Met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie.

De Twente Safety Campus maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

“Op de Twente Safety Campus werden de verschillende onderdelen vanuit denken, doen en beleven logischerwijs opgestart. Je ziet dat ze elkaar versterken. Want met zoveel inspirerende partners vind je niet alleen samen oplossingen, maar kom je ook tot vernieuwende en vaak verrassende inzichten. De campus bruist van de ideeën en kennis. Ervaringen worden voortdurend gedeeld. Iedereen die op de campus werkt straalt enthousiasme, creativiteit en passie uit. Want we zien dagelijks het resultaat van ons werk! Dat varieert van het veiligheidsbewustzijn bij kinderen tot de inzet van een drone bij rampen.

De toekomst? We willen de Twente Safety Campus verder uitbouwen tot een toonaangevend Europees (fysiek én digitaal) ontmoetingscentrum waar mensen verrast en geïnspireerd worden. Want de ideeën die hier worden ontwikkeld, helpen de wereld veiliger te maken.”

Albert Gieling, sectorhoofd Vakbekwaamheid en kennis van Brandweer Twente en sinds 2008 betrokken bij de ontwikkeling van de Twente Safety Campus

Op onze Campus staat denken, doen en beleven centraal en continu met elkaar in verbinding. Het bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Safety Field Lab

  Denken: Safety Field Lab: innovatieprogramma’s met bedrijfsleven en kennisinstellingen

  Ons Safety Field Lab is voornamelijk een proeftuin waarin praktijkonderzoek en diverse soorten testen onder realistische omstandigheden verricht kunnen worden. In het Field Lab wordt kennis en expertise in de praktijk getoetst. Het Safety Field lab is een platform voor het bedrijfsleven om producten op de veiligheidsmarkt te introduceren.

 • Troned Training Factory

  Doen: Troned Training Factory: training voor de professional

  Op Troned worden hoogwaardige trainingen aangeboden voor de veiligheidsbranche op elke denkbare schaal. Zowel mono- als multidisciplinair. Troned onderscheid zich door een aantal unieke trainingsprogramma’s (de brainbox).

 • Risk Factory Twente 

  Beleven: Risk Factory Twente: bewustwording en zelfredzaamheid burgers, instellingen en bedrijfsleven;

  De Risk Factory Twente is een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en zelfstandig wonende ouderen veiligheidsbewuster worden gemaakt. In de Risk Factory kunnen burgers in realistische scenario’s (on)veiligheid aan den lijve beleven, met als doel hen veiligheidsbewust te maken en basisvaardigheden aan te reiken waarmee zij beter voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen.

 

Bekijk hier de highlights van de Twente Safety Campus.

Dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid Contact

Twente Safety Campus

Arrangementen

Bezoeken

Twente Safety Campus

Referenties

Bezoeken