X Menu sluiten

Taal

Achter de schermen bij... Bart

De Twente Safety Campus is een educatie-, trainings-, onderzoeks-, en evenementenlocatie op het gebied van veiligheid. In deze reeks laten we je kennis maken met de mensen achter de schermen en de werkzaamheden die ze uitvoeren. Een van hen is Bart Kuiper. 

Nog niet zo lang geleden is Bart begonnen als medewerker testen en ondersteuning. Daarvoor was hij ook al werkzaam op de Twente Safety Campus als algemeen projectmedewerker, maar ook met werkzaamheden voor het kenniscentrum van Brandweer Twente. 

Tegenwoordig begint hij doordeweeks om 8.00 uur. In Hangar 7, de centrale ontvangsthal en startpunt voor oefeningen en trainingen, spreekt hij de dag door met collega’s en bekijken ze samen of er nog bijzonderheden zijn. ‘Altijd een goed begin van de dag. Tijdens testdagen ben ik veel op het veld te vinden. Als we geen klanten te gast hebben op ons terrein ben ik meer achter mijn laptop te vinden om te plannen, stukken te lezen en te schrijven. Mijn werkdag is dan ook niet in een vast rooster te gieten, maar varieert van dag tot dag.’ 

Stage en afstuderen op dezelfde plek
Terug naar 2016, toen hij van start ging met de opleiding Forensisch Onderzoek bij Saxion in Enschede. ‘Een van de onderdelen van het derde leerjaar vormde een stageperiode bij een bedrijf uit het vakgebied waarvoor ik werd opgeleid. Ik koos een paar jaar later voor een stage bij het kenniscentrum en team Brandonderzoek van Brandweer Twente. Door het succesvolle verloop van de stage mocht ik aansluitend ook mijn afstudeeropdracht op de campus uitvoeren. Ik deed er onderzoek naar de rookoverlast als gevolg van oefeningen op ons terrein, die soms door omwonenden werd ervaren. Achteraf kan ik zeggen dat ik vanaf de start van mijn stage niet meer weg ben geweest, want na mijn afstuderen trad ik officieel in dienst’, stelt hij tevreden vast. 

Dynamiek en uitdaging
‘Ik heb de organisatie in de loop van de tijd leren kennen als zeer dynamisch en uitdagend. Aan de voorkant proberen wij een zo strak mogelijke planning te maken. Omdat we ervoor willen zorgen dat onze klanten hun (leer)doelen halen, dwingt het ons om daar goed over na te denken en maatwerk te bieden. Dat betekent dat er soms ad-hoc gehandeld en zaken geregeld moeten worden. Voor mij zorgt dat voor dynamiek en uitdaging in mijn werk’, licht Bart toe. 

‘Mijn werk is opgedeeld in twee delen. Voor het ene deel ben ik werkzaam op het planbureau van de campus. Daar ondersteun ik mijn collega's Roy en Patrick in het plannen van personeel en trainingen. Voor het andere deel ben ik veel bezig voor het Safety Field Lab en ga daarvoor gesprekken aan met potentiële klanten. Deze klanten komen bij ons voor het uitvoeren van praktische veiligheidstesten voor het door hun ontwikkelde product. Mijn taak is om van begin tot eind de klant hierin te begeleiden en te faciliteren.’ 

Bart Kuiper in het Safety Field Lab

Doel
Het doel van de veiligheidstesten die door het Safety Field Lab worden uitgevoerd is het vergroten van de productveiligheid, maar ook kennisoverdracht naar collega's. Bart vertelt hierover: ‘De producten die wij testen kunnen onze collega’s in de incidentbestrijding natuurlijk tegenkomen tijdens incidenten. Daarnaast zijn mijn planningswerkzaamheden gericht op onder andere trainingen van veiligheidsprofessionals. Mijn werk zorgt er dus mede voor dat deze collega's kunnen oefenen in realistische omstandigheden.’ 

Testen door veranderende markt
Op dit moment lopen er veel aanvragen voor testen. ‘Ook wij zien dat de markt verandert als gevolg van de energietransitie. Dat betekent dat er veel nieuwe producten ontwikkeld worden. Zo zijn er de houtskeletbouw, lithium batterijen, pv-panelen (zonnepanelen) en waterstofgas. Voor deze testen moet veel geregeld worden, zoals veiligheids- en testplannen. Dat is voor mij dagelijks werk. Wat mij de meeste energie geeft zijn de dagen dat we testen afsluiten en de klant met een goed gevoel naar huis laten gaan. Dat betekent overigens niet altijd dat het product heeft gewerkt zoals de klant zou willen…Bij de praktijktesten kan een product anders reageren dan vooraf verwacht.’ 

Innovaties
‘Werken met de laatste innovaties vanuit de markt. Dat maakt het natuurlijk heel interessant. Ik ben een van de eerste mensen die in aanraking komt met een product dat nog getest en gelanceerd moet worden. Zo zijn er op dit moment heel veel goede ideeën in het kader van de energietransitie. Natuurlijk is het belangrijk dat deze ideeën uiteindelijk ook (brand)veilig zijn in de praktijk. Dat wij met het Safety Field Lab op onze campus hier een bijdrage aan kunnen leveren maakt dat mijn werk interessant blijft!’

Vraag vrijblijvend informatie aan voor één van onze arrangementen!