X Menu sluiten

Taal

Twente Safety Campus

"De ideeën die hier worden ontwikkeld, helpen de wereld veiliger te maken."

In 2008 is de Twente Safety Campus ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor onder meer een brandweer-oefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is onze campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling op het gebied van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten zoals de GHOR, onderwijs en bedrijfsleven werken er samen met vele partners.

Ook internationaal is de Twente Safety Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende, innovatieve concepten. Zo leren we basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen hoe te handelen in onveilige situaties. Onze inspiratie halen we daarbij uit de ontwikkelingen in onze eigen omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie.

“Op de Twente Safety Campus werden de verschillende onderdelen vanuit denken, doen en beleven logischerwijs opgestart. Je ziet dat ze elkaar versterken. Want met zoveel inspirerende partners vind je niet alleen samen oplossingen, maar kom je ook tot vernieuwende en vaak verrassende inzichten. De campus bruist van de ideeën en kennis! Ervaringen worden voortdurend gedeeld. Iedereen die op de campus werkt straalt enthousiasme, creativiteit en passie uit. We zien dagelijks het resultaat van ons werk. Dat varieert van het veiligheidsbewustzijn bij kinderen tot de inzet van een drone bij rampen. De toekomst? We willen de Twente Safety Campus verder uitbouwen tot een toonaangevend Europees, fysiek én digitaal ontmoetingscentrum waar mensen verrast en geïnspireerd worden. De ideeën die hier worden ontwikkeld, helpen de wereld veiliger te maken.”

David Bornebroek, directeur Twente Safety Campus

Denken, doen en beleven op onze campus

Op onze campus staat denken, doen en beleven centraal en continu met elkaar in verbinding:

  • Denken in het Safety Field Lab.
  • Doen in de Troned Training Factory.
  • Beleven in de Risk Factory.

Denken
Het Safety Field Lab werkt aan innovatieprogramma’s met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het is voornamelijk een proeftuin waarin praktijkonderzoek en diverse soorten testen onder realistische omstandigheden verricht worden. In het Field Lab worden kennis en expertise in de praktijk getoetst. Het Safety Field lab is een platform voor het bedrijfsleven om producten op de veiligheidsmarkt te introduceren.

Doen
De Troned Training Factory biedt training voor de professional. Wij bieden hoogwaardige trainingen op elke denkbare schaal aan voor de veiligheidsbranche, zowel mono- als multidisciplinair. Troned onderscheidt zich door een aantal unieke trainingsprogramma’s, zoals de brainbox.

Beleven
In de Risk Factory staan bewustwording en zelfredzaamheid burgers, instellingen en bedrijfsleven centraal. Het is een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en zelfstandig wonende ouderen bewuster worden gemaakt van veiligheid. In de Risk Factory beleven burgers realistische scenario’s (on)veiligheid aan den lijve met als doel hen veiligheidsbewust te maken en basisvaardigheden aan te reiken waarmee zij beter voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen.

Dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid Contact

Beleef de Twente Safety Campus

Ontdek onze arrangementen

Bezoeken

Referenties

Lees ervaringen van anderen

Bezoeken