X Menu sluiten

Taal

Brandexperimenten RIVM

De Milieu Ongevallen Dienst van het RIVM National Institute for Public Health and the Environment heeft in mei op de Twente Safety Campus verschillende brandexperimenten uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de emissies van isocyanaten bij branden. Oftewel hoeveel verontreinigende stoffen komen er van isocyanaat vrij tijdens een brand.

Wat zijn isocyanaten?
Isocyanaten worden veel toegepast in diverse materialen waaronder harde en zachte schuimen (bijvoorbeeld: PUR-schuim en matrassen), coatings (lak) en vezels (spaanplaat). Gezien het vele gebruik van deze materialen en de hieraan gekoppelde schadelijkheid voor de gezondheid is het belangrijk om hier meer kennis over te ontwikkelen.

Brandexperimenten
De uitgevoerde brandexperimenten op de Twente Safety Campus zijn een vervolg op de reeds uitgevoerde kleinschalige testen in een laboratoriumomgeving. Het totale onderzoek zal nog tot eind 2024 plaatsvinden, maar de eerste resultaten geven absoluut de relevantie van het onderzoek aan. Dit onderzoek helpt om risico’s beter te duiden.