X Menu sluiten

Taal

Pilot Voortgezet Onderwijs

Bijna een jaar geleden, op 15 november 2022, zijn de eerste leerlingen van het voortgezet onderwijs begonnen aan dit nieuwe lesprogramma. Op dit moment hebben al 2.546 leerlingen deelgenomen, en dit aantal zal alleen maar toenemen. 

De pilotfase loopt af in juli 2024, en we streven ernaar om deze succesvol af te ronden. Het uiteindelijke doel is om een gestructureerd lesprogramma te creëren dat zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs bestrijkt. Het herhaaldelijk aanbieden van risicoboodschappen heeft namelijk een duurzamere impact, wat bijdraagt aan een veiliger Twente. 

Sinds de opening van de Risk Factory is er veel vooruitgang geboekt, waaronder het versterken van de samenwerking met scholen en partners. Hun betrokkenheid is van essentieel belang, niet alleen tijdens de pilotfase maar ook daarna. Bovendien is er een overkapping geïnstalleerd, waardoor de locatie ook geschikt is voor evenementen en seminars, waardoor de band met TSC nog verder wordt versterkt. 

Het lesprogramma blijft centraal staan. Om de toegevoegde waarde ervan objectief aan te tonen, wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Daarnaast evalueren we de waardering van zowel leerlingen als docenten. De eerste resultaten zijn veelbelovend, met name gezien de doelgroep, want pubers zijn niet altijd even gemakkelijk te enthousiasmeren.

 

Leerlingen

Docenten

 Sexting

7,7 

8,2

 Brand

7,8

9,0 

 Jeugdcriminaliteit

8,0

8,2

 Groepsdruk

7,5

8,0

 Gemiddeld

7,8

8,4

 

Het succes van de scenario's is ook te danken aan de inzet van onze 14 betrokken begeleiders, zoals blijkt uit de hoge waarderingscijfers van respectievelijk 8,5 en 9,1 van leerlingen en docenten. Hier mogen we terecht trots op zijn!