X Menu sluiten

Taal

Succesvolle pilot ‘Praktijksimulatie Brandonderzoeker’ op TSC

Al meerdere jaren wordt het Brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus op diverse manieren ingezet voor de leergang Brandonderzoeker van het NIPV. In navolging van een opdracht van de vakgroep Brandonderzoek (Brandweer Nederland) heeft het NIPV in 2023 een meerjarig bijscholingsprogramma gelanceerd voor zittende brandonderzoekers. Een hoogtepunt van dit programma was de uitvoering van de pilot 'Praktijksimulatie Brandonderzoeker' op 1 en 2 november 2023 op de Twente Safety Campus.

Gedurende deze twee dagen stond de praktijk van Brandonderzoek centraal. Onder begeleiding van een praktijkcoach gingen zestien brandonderzoekers uit verschillende veiligheidsregio's aan de slag met vier realistische brandscenario's in het Brandonderzoeksgebouw. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een zorgwoning of een ‘doe-het-zelver’.

Op de eerste dag lag de focus op onderdelen als 'schouwen', 'waarnemen', 'opstellen Plan van Aanpak' en 'fotografie'. Hierbij deelden de deelnemers kennis en ervaringen met elkaar. 's Avonds werd de sociale band versterkt door middel van een ludieke kennisquiz.

Dag twee stond in het teken van 'vernietigend' onderzoek, waarbij aspecten als 'brandverloop/rookverspreiding', 'werking preventieve voorzieningen', 'vaststellen ontstaansgebied' en het mogelijk vaststellen van een oorzaak van de brand werden behandeld. Dit alles onder de begeleiding van een praktijkcoach en een adviseur op het gebied van elektra.

Na afloop van de pilot vond een evaluatie plaats, waaruit bleek dat de deelnemers over het algemeen zeer enthousiast waren. De verkregen tips en feedback zullen worden gebruikt om het programma te optimaliseren voor de toekomst. Gezien het belang van 'Vakbekwaam Blijven Brandonderzoek' en de positieve reacties uit het veld, lijkt het aannemelijk dat deze praktijksimulatie een jaarlijks vervolg krijgt.

In 2023 is het landelijke Bijscholingsprogramma Brandonderzoek van start gegaan met inhoudelijke trainings- en praktijkdagen, waarbij de Twente Safety Campus trots fungeerde als locatie voor de praktijksimulatie. Quido Harmsen, Coördinator Safetyfield Lab en Brandonderzoeker is enthousiast: ‘’Vanuit de TSC gezien ben ik hier logischerwijs trots op, als brandonderzoeker zelf nog meer omdat we hiermee concreet invulling geven aan ons vakbekwaam blijven’’.