X Menu sluiten

Taal

Terugblik op schooljaar 2023 - 2024

Het schooljaar is bijna afgelopen, een mooi moment om terug te kijken op dit jaar. Afgelopen schooljaar was het druk in de Risk Factory! In totaal hebben meer dan 9.000 Twentse leerlingen één van beide lesprogramma’s doorlopen.

Primair onderwijs
Dit schooljaar hebben 6.069 leerlingen het lesprogramma doorlopen. Dit houdt in dat 90% van alle Twentse basisscholen zijn bereikt dit jaar. In totaal hebben nu 37.502 basisschoolleerlingen ons bezocht. Ook dit schooljaar jaar hebben we weer een nieuw scenario geïntroduceerd. Dit is het internetscenario. Deze digitale escaperoom gaat over influencers, profielen en uiteraard wachtwoorden. 

 

Voortgezet onderwijs
Einde van dit schooljaar loopt de pilot m.b.t. het voorgezet onderwijs af. Tijdens deze pilot (eerste bezoekers november 2022) hebben 4.010 tweedejaars-leerlingen ons bezocht. De leerlingen en docenten waarderen het programma met respectievelijk een 7.9 en een 8.5. 

Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Maatschappij & Veiligheid van het Saxion. Conclusie: een bezoek aan de Risk Factory leidt tot een toegenomen weerbaarheid tegen behandelde veiligheidsrisico’s. En dat is precies waar de Risk Factory voor staat!

In juli 2024 wordt besloten of de pilot door wordt gezet en zo ja in welke vorm. Hierbij wordt met name ook gekeken naar nieuwe en bestaande partners.  

Begeleiding
Op dit moment hebben we 41 begeleiders die de leerlingen meenemen in de wereld van veiligheid. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer studenten die ons helpen, dit doen zij naast hun stage- of afstudeeropdracht. Nieuw is dat de Risk Factory sinds dit schooljaar officieel leerbedrijf is voor de opleiding Social Work van het ROC. Dit is een zeer waardevolle samenwerking gebleken en zal worden gecontinueerd. 

Voor beide lesprogramma’s geldt dat er nog nooit (concreet al 10 jaar) een school is afgezegd omdat er geen begeleiders zijn. Dit geeft aan hoe groot de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel is van de begeleiders. Dit vertaalt zich ook in de waarderingscijfers van de leerlingen en docenten, gemiddeld een 9. 

Risk Factory Nederland
Het concept breidt zich uit! Naast Twente zijn er ook twee Risk Factories in Limburg Noord en Midden- en West- Brabant. Hier komt eind 2024 eentje bij in Zeeland en later in 2025 in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zijn er een groot aantal Veiligheidsregio’s enthousiast over het concept en overwegen ook een Risk Factory op te zetten. De presentatie m.b.t. ons concept in de RCDV afgelopen juni zal hopelijk bijdragen aan een versnelling van het proces. Vast staat wel dat alle Risk Factories in lijn zijn met hoe het concept destijds in Twente is bedacht!