X Menu sluiten

Taal

Twente Safety Campus zet in op ISO-9001 certificering

Als het aan David Bornebroek en zijn medewerkers ligt is de Twente Safety Campus in het najaar van 2023 ISO 9001 gecertificeerd. ‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. We gaan kritisch kijken waar het ons helpt. De kwaliteit van ons werk willen we aantoonbaar borgen.’

Voor dit traject heeft de bedrijfsleiding van Twente Safety Campus een bedrijfsmanagementbureau ingeschakeld die veel ervaring heeft met het begeleiden van organisaties die ISO-gecertificeerd willen worden. ‘Samen zorgen we ervoor dat we helemaal klaar zijn voor de interne en externe audit om uiteindelijk gecertificeerd te worden’, zegt David.

"Om te beginnen zijn we van binnenuit gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan."

Behoefte en motivatie van binnenuit

De reden dat de arbeidsintensieve route wordt opgestart is tweeledig: ‘Om te beginnen zijn we van binnenuit gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. Niet om de certificering maar binnen te hebben, maar om vanuit onze doelstellingen en kernwaarden op een gezonde en verantwoorde manier de doelen te behalen en daar ook naar te handelen. Tevens zien we bij aanbestedingen voor trainingen steeds vaker dat ISO-certificering een vereiste is’, legt David uit. ‘Het proces waarop we dat allemaal willen bereiken moet goed beschreven zijn en op de juiste, afgewogen manier uitgevoerd worden. Daar gaan we mee aan de slag met de insteek om continu te blijven verbeteren.’

Tot in detail

Voordat een organisatie in aanmerking komt voor een ISO certificering moet alles van A tot Z beschreven worden. Van organisatiestructuur tot kernwaarden en van juridische onderdelen tot werkprocessen. ‘Daarna is het de beurt aan een uitgebreide beschrijving van onze beleidsvoering en de doelen die daarbij horen. Daarbij gaat het om doelen op het gebied van veiligheid, financiën, klantgroepen en klant- en medewerker tevredenheid’, aldus David.

Steeds een laagje dieper

Per fase van de aanvraag wordt een verdiepingsslag gemaakt. ‘Het is mooi dat we doelen hebben opgesteld, maar we moeten ook nadenken over welke risico’s het behalen ervan belemmeren of juist bevorderen. Daarbij moet je denken aan gezondheidsrisico’s, financiële risico’s, afbreukrisico en technische risico’s. We werken dit uit en koppelen het aan het dagelijkse proces op de Twente Safety Campus.'

"We hopen er vlak voor de zomer van 2023 klaar voor te zijn."

Interne en externe audit

Een stapje verder gaat het om de implementatie van de processen en nemen we ook onze medewerkers actief mee. David: ‘Pas dan zijn we klaar voor een interne audit die door een onafhankelijk partij wordt afgenomen. We hopen er vlak voor de zomer van 2023 klaar voor te zijn. We komen er dan achter of dat wat we hebben beschreven in de praktijk ook klopt of dat er nog afwijkingen zijn. Die kunnen dan eventueel hersteld worden in aanloop naar de externe audit in het najaar van 2023. Als we zowel de interne als externe audit met een positief resultaat afronden mogen we ons ISO-9001 gecertificeerd noemen.’