X Menu sluiten

Taal

Twente Safety Campus zet met Saxion vol in op kennisuitwisseling en innovatie

De Twente Safety Campus (TSC) en Saxion ondertekenen vandaag een overeenkomst om hun samenwerking te verduurzamen en kracht bij te zetten. Met de vier jaar durende overeenkomst kunnen studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek gebruikmaken van de faciliteiten op de TSC. De campus biedt studenten een proeftuin voor het doen van brandonderzoek, ongevalsonderzoek en plaats delict onderzoek. Hiermee geeft de TSC invulling aan haar rol als ontmoetings- en veiligheidscentrum voor onder meer hulpdiensten en kennisinstellingen.

Bundeling innovatiekracht
De TSC is dé plek in Twente waar veiligheidspartners elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovatie. Stephan Wevers, commandant Brandweer Twente: “Door samen te werken met kennisinstituten komen theorie en praktijk bij elkaar, zorgen we voor kennisuitwisseling en inspireren we elkaar. Op deze manier ontstaan nieuwe, innovatieve ideeën om samen (brand)veilig gedrag en het veiligheidsbewustzijn in Twente te verhogen. Met de overeenkomst bestendigen we onze samenwerking en geven we samen met het Saxion invulling aan een sterke regio.”

Duurzame samenwerking
Voor studenten is de Twente Safety Campus bekend terrein. De verbinding met kennisinstituten is voor de TSC van grote meerwaarde. Het zorgt voor meer slagkracht om te komen tot oplossingen en om in te spelen op actuele, relevante vraagstukken. Minstens zo belangrijk is de verbinding met studenten als potentieel toekomstige werknemers. Bart Kuiper is daar een voorbeeld van. Hij studeerde Forensisch Onderzoek, deed zijn stage bij de TSC en werkt daar nu als medewerker testen en ondersteuning bij de TSC.

Van theorie naar praktijk
Bart Kuiper: “Vanaf 2016 heb ik bijna al mijn projecten voor mijn opleiding Forensisch Onderzoek in de praktijk kunnen uitvoeren op de TSC. In 2020 ben ik gestart als stagiaire zonder enige ervaring in het werkveld. Door mijn stage bij team brandonderzoek en afstudeerstage bij TSC heb ik mij kunnen ontplooien tot een beginnend beroepsbeoefenaar binnen de brandweer. Door de mogelijkheden om door te ontwikkelen heb ik vanaf 2016 tot nu een goede basis kunnen leggen voor mijn verdere werkende leven binnen het veiligheidsdomein.”

 

Peter van Dam, directeur Saxion Academie Life Science Engineering & design (links) en Stephan Wevers, Commandant Brandweer (rechts) tekenen overeenkomst.